DENDERMONDE


Beste,

Het ministerieel besluit van 1 november 2020 bepaalt dat de steden en gemeenten markten kunnen organiseren mits naleving van verschillende voorwaarden:

De markten die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, zoals bedoeld in artikel 8, § 2, tweede lid, mogen enkel plaatsvinden voor het aanbieden van deze goederen, met uitzondering van de jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen, onder voorbehoud van een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die essentiële goederen aanbieden aan consumenten mogen openen:

  • 1° de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • 2° de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
  • 3° de dierenvoedingswinkels;
  • 4° de apotheken;
  • 5° de kranten- en boekenwinkels;
  • 6° de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
  • 7° de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
  • 8° de winkels voor medische hulpmiddelen;
  • 9° de doe-het-zelfzaken; (zowel deze met een algemeen als deze met een gespecialiseerd assortiment);
  • 10° de tuincentra en boomkwekerijen;
  • 11° de bloemen- en plantenwinkels;
  • 12° de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
  • 13° de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
  • 14° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
  • 15° de winkels voor schrijf- en papierwaren.

 

Volgens een verdere verduidelijking via het nationaal crisiscentrum blijkt dat diensten niet toegelaten zijn op de markt.

Volgens een inschatting van de VVSG zijn kunstbloemen, dierenspeelgoed, tafellakens, handdoeken, keukengerei geen essentiële goederen.

Volgens de beslissing van onze lokale veiligheidscel worden demonstranten en risicomarktkramers niet toegelaten tot onze wekelijkse markten.

Volgens de beslissing van onze lokale veiligheidscel worden tijdelijke specialisatiewijzigingen niet toegestaan. Het gekende hoofdproduct vormt de parameter voor indeling tot essentiële goederen of niet.

Conform voorgaande bepalingen kunnen we jou spijtig genoeg niet toelaten tot onze wekelijkse markten tot en met 13 december 2020. Hopelijk mogen wij jullie hierna terug verwelkomen op onze markt.

Met vriendelijke groeten

Claudia Scholliers | administratief medewerker.