GENT
nieuwe politieverordening voor Gentse markten.

Beste,

Er is een nieuwe politieverordening voor Gentse markten. Artikel 8, dat er individueel gewinkeld of met maximum 1 andere persoon en gedurende de periode van max 30 min is een wijziging tov van vorige MB.

Artikel 1:

Er wordt toelating verleend om markten, met uitzondering van jaarmarkten, brocantemarkten,

rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen, en onverminderd de geldende reglementering,

op het grondgebied Gent te laten doorgaan, mits naleving van de hierna vermelde

voorwaarden.

Artikel 2:

De markten bepaald in artikel 1 van dit besluit worden heropend :

 conform de social distancing maatregelen waarbij voorzien wordt in afzonderlijke in- en

uitgangen en een looprichting wordt bepaald. Indien dit specifiek vereist is omwille van

de aard of het karakter van betrokken markt wordt dit opgenomen in een

éénrichtingsverkeersplan;

 volgens het controlesysteem om te controleren hoeveel klanten er op de markt

aanwezig zijn;

 met middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien die ter beschikking zullen

worden gesteld bij de in- en uitgangen van de markt.

Artikel 3:

Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de openbare markt bedraagt 1

bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.

Artikel 4:

De marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de

mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, of, wanneer dit

niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatscherm.

Artikel 5:

De bezoekers van de openbare markten zijn vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond

en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, of, wanneer dit niet

mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatscherm, dit naast het naleven van alle

andere voorzorgsmaatregelen waaronder social distancing en hygiënemaatregelen.

Artikel 6:

De marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter

beschikking van hun personeel en hun klanten.

Artikel 7:

Het aanbieden van voeding of dranken voor consumptie ter plaatse is verboden.

Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen.

Artikel 8:

Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één ander persoon en gedurende een periode

van maximum 30 minuten.

Vriendelijke groeten

Ann Vande Cotte

Adjunct van de directie - Markten en Foren

Dienst Feesten en Ambulante Handel - Stad Gent

Tel. 09 323 63 97