DEZE PAGINA LEGT U DE ENIGE EN JUISTE PROCEDURE UIT OM GELDIG IN TE SCHRIJVEN !


Wettig Erkende Beroepsvereniging
         Nationale Vrije Marktkramers Vereniging
                     Maatschappelijke zetel : ploegstraat 12 - 9160 Lokeren.                                                    n° 7236

 

nationalevrijemarktkramersvereniging

stap 1 : u kiest een markt

stap 2 : u bepaalt uw aantal meters

stap 3 : u berekent de kostprijs

stap 4 : neem een overschrijving

vul het correcte bedrag in = TOTALE PRIJS

vul het correcte rekeningnummer in :

IBAN: BE66671540975943 BIC: EURBBE99

vul als mededeling in:

# voor welke markt u inschrijft

# voor hoeveel meters u inschrijft

# met welke artikel u naar die markt komt

 

stap 5 : zorg dat uw overschrijving ons minsten 1 week voor het evenement bereikt heeft

anders is het mogelijk dat na afsluiting van de inschrijvingen, u toch niet ingeschreven bent !

 

enkele belangrijke raadgevingen:

SCHRIJF IEDER MARKT APPART IN !

breng steeds volgende documenten mee

# ( geldig ) bewijs van betaling

# lidkaart

# machtiging

# idenditeitskaart

# verzekering ambulante handelaar B.A. met uitbreiding brand

 

 

Indien U deze procedure stap voor stap correct opgevolgd heeft

kunnen we u enkel nog een goede verkoop toewensen.

 

ER WORD GEEN BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING TOEGESUURD!

 

Er worden geen inschrijvingen of reservaties per telefoon/fax of mail genoteerd !

Het bestuur.

KNOP STARTPAGINA