DEZE PAGINA LEGT U DE ENIGE EN JUISTE PROCEDURE UIT OM GELDIG IN TE SCHRIJVEN !


Wettig Erkende Beroepsvereniging
         Nationale Vrije Marktkramers Vereniging
                     Maatschappelijke zetel : ploegstraat 12 - 9160 Lokeren.                                                    n° 7236

 

nationalevrijemarktkramersvereniging

stap 1 : u kiest een markt

stap 2 : u bepaalt uw aantal meters

stap 3 : u berekent de kostprijs

stap 4 : neem een overschrijving

vul het correcte bedrag in = TOTALE PRIJS

vul het correcte rekeningnummer in :

IBAN: BE66671540975943 BIC: EURBBE99

vul als mededeling in:

# voor welke markt u inschrijft

# voor hoeveel meters u inschrijft

# met welke artikel u naar die markt komt

 

stap 5 : zorg dat uw overschrijving ons minsten 1 week voor het evenement bereikt heeft

anders is het mogelijk dat na afsluiting van de inschrijvingen, u toch niet ingeschreven bent !

 

enkele belangrijke raadgevingen:

SCHRIJF IEDER MARKT APPART IN !

breng steeds volgende documenten mee

# ( geldig ) bewijs van betaling

# machtiging

# idenditeitskaart

# verzekering ambulante handelaar B.A. met uitbreiding brand

 

 

Indien U deze procedure stap voor stap correct opgevolgd heeft

kunnen we u enkel nog een goede verkoop toewensen.

 

ER WORD GEEN BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING TOEGESUURD!

Uw inschrijving is pas definitief van zodra het plaatsgeld is betaald

 

Er worden geen inschrijvingen of reservaties per telefoon/fax of mail genoteerd !

Het bestuur.

KNOP STARTPAGINA