Aanvraag LIDMAATSCHAP N.V.M.V.

De velden met een * zeker invullen aub.

Naam :
*
Voornaam :
*
straat & nr :
*
postcode :
*
woonplaats :
*
ondernemingsnummer :
*
rijksrigisternummer :
*
g.s.m :
*
telefoon :
fax :
e - mail :
*
machtiging:
*
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving enkel en alleen door storting van € 35.00 op rekeningnummer van de N.V.M.V.

IBAN: BE66 6715 4097 5943 - BIC: EURBBE99

mededeling "lidgeld 2017"

fotocopij van ACHTER EN VOORKANT MACHTIGING & IDENDITEITSKAART & ONDERNEMINGSNUMMER ons bezorgen !