donkmeer

Overmere - Donkmeer

BRIELSTRAAT

zaterdag van 14 tot 20 uur.

zaterdag

20 - 27 juli 2019

 

donkmeer

Inschrijving enkel en alleen storting op rekeningnummer van de vereniging.

IBAN: BE66 6715 4097 5943 - BIC: EURBBE99

Met mededeling Brielstraat - artikel - aantal gewenste meters. + datum

VERANTWOORDELIJKE : TSCHERNEZKAJA ALFRED 0495 690 980

Er worden geen inschrijvingen of reservaties per telefoon/fax of mail genoteerd

 

TERUG