AVONDMARKT

Grote Markt

VRIJDAG 5 JULI 2019

15 TOT 22 UUR

SINT NIKLAAS

Inschrijven na goedkeuring van het secretariaat, enkel en alleen door storting op rekeningnummer van de vereniging.

IBAN: BE66 6715 4097 5943 - BIC: EURBBE99

Met mededeling SINT NIKLAAS - artikel - aantal gewenste meters

VERANTWOORDELIJKE : TSCHERNEZKAJA ALFRED 0495 690 980

Er worden geen inschrijvingen of reservaties per telefoon/fax of mail genoteerd !