WETGEVING AMBULANTE HANDEL

Regelgeving

De wetgeving op de ambulante activiteiten regelt de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is dit vanaf 1 juli 2014 een bevoegdheid van het Vlaams gewest. De Vlaamse overheid heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de federale wet en het bijhorende Koninklijk Besluit (KB).  Buiten deze wijzigingen blijven de bepalingen van de wet en het KB gelden.

 

 

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993

 

Koninklijk besluit van 24 september 2006

 

Wet van 25 juni 1993

 

 

 

Ambulante activiteiten. Wat verandert de wetswijziging van 2017