Aanvraag LIDMAATSCHAP N.V.M.V. 2023

De velden met een * zeker invullen aub.

Naam :
*
Voornaam :
*
straat & nr :
*
postcode :
*
woonplaats :
*
ondernemingsnummer :
*
rijksrigisternummer :
*
g.s.m :
*
telefoon :
fax :
e - mail :
*
machtiging:
*
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vernemen van mensen dat hun browser de gegevens niet doorstuurt, zet ze dan gewoon op mail en zend ze naar

info@nationalevrijemarktkramersvereniging.be

Het lidgeld bedraagt voor 2022 = €45.00 FORFAITAIR

Nieuwe leden betalen de eerste keer €100.00 ( administratie kosten inbegrepen )

 

Inschrijving enkel en alleen door storting van € 45.00 (€ 100 )

op rekeningnummer van de N.V.M.V.

IBAN: BE66 6715 4097 5943 - BIC: EURBBE99

mededeling "lidgeld 2023"

 

wat hebben wij nodig van u om uw lidmaatschap te bevestigen:

  • fotokopij van ACHTER EN VOORKANT MACHTIGING
  • fotokopij van ACHTER EN VOORKANT IDENDITEITSKAART
  • verzekering 2021 Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating met inbegrip verzekering brand tegenoverstaande derden! ( Decreet van 24 februari 2017 )

terug naar index